Бути вчителем гідний лише той,

хто, звертаючись до старого,

спроможний відкривати нове.

Конфуцій

 

Частина освітян вважають відкрите заняття «показухою» та пережитком радянської системи освіти. На мою ж думку, відкрите заняття ‒ хороший інструмент для обміну досвідом та вивчення нових технологій навчання. А назвати це дійство можна як завгодно: майстер-клас, відкритий перегляд чи відкрите заняття.

Навіть під час воєнного стану у Ізмаїльському агротехнічному фаховому коледжі проводяться відкриті заняття викладачів, які постійно вдосконалюють свою професійну майстерність, прагнуть до творчості та креативності студентів, впроваджуючи різні форми та методи навчання, сучасні технічні засоби. В минулому навчальному році викладачі ІАТФК різних кваліфікаційних категорій провели 15 відкритих занять у дистанційній формі навчання: Ніколенко Л.А., Вельчева К.М., Савіцький С.І., Кирчевський В.І., Чебан П.М., Порошенко С.В., Полякова М.Л., Чолак М.І., Анищенко А.А., Митник В.О., Коколова Т.Г., Стопачинська Т.В., Сібов Г.І. Ткачук О.С., Сердюченко Ю.Ю.

В цьому навчальному році розпочала проведення відкритих занять «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», «викладач-методист» Бреднєва Ольга Сергіївна. 10 жовтня з темою «Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.» було проведено заняття у групі І-А ел. з дисципліни «Фізика» на високому педагогічному та методичному рівнях. Викладач забезпечила мотивацію пізнавальної діяльності шляхом презентації проблемних питань лекції, теоретичний матеріал поєднувався з конкретними прикладами із сучасного життя.

Викладач застосувала і електронну дошку, і відеопроєктор із викладом лекції, презентацій, відеоматеріалів, електронних тестів, розв’язання якісних задач як на початку для повторення попередньо вивченого матеріалу, так і в кінці заняття для закріплення теми. 

Також була впроваджена ігрова форма заняття за допомогою електронного додатку. Студенти за допомогою численних дослідів самі намагались відповісти на тематичні запитання та сформулювати закон збереження імпульсу, пригадали приклади реактивного руху, який ми зустрічаємо в живій і неживій природі, у побуті та техніці.

  Не забула викладач і про патріотичне виховання. З дуже цікавою доповіддю «Україна – космічна держава» виступив студент групи Хітров Єгор і представив докази цього твердження.  На заняття також був запрошений гість, випускник нашого коледжу, працівник Національної гвардії України, який є одним з військових, що захищає небо нашого регіону від російських загарбників. Він розказав студентам про ракето будівництво в Україні та пов’язав цю тему із нашою сучасністю. Хлопці ставили багато запитань доповідачу – відбулася дуже цікава розмова.

Серед переваг даного відкритого заняття є:

– дотримання викладачем часового параметру кожного питання;

– здатність викладача забезпечити механізм зворотного зв’язку з аудиторією;

– контроль рівня сприйняття, а також регулювання процесу осмислення матеріалу лекції;

– повторення важливих теоретичних положень протягом лекції, їх запис студентами, з’ясування важливих питань для запам’ятовування та систематизації;

– завершення кожного питання лекції підсумком і мотивованим переходом до наступного;

– застосування методів активного слухання, зокрема: акцентуації, варіювання голосу, логічні наголоси, паузи перед повідомленням важливих моментів;

– емоційність викладу;

– цілеспрямоване управління пізнавальною діяльністю студентів, що передбачає керівництво конспектуванням;

– використання наочності, інформаційно-комунікаційних технологій;

– підведення підсумків лекції, узагальнення разом зі студентами основних аспектів матеріалу;

– викладач не критикує судження слухачів, а лише здійснює відгук на їхні міркування, спирається    на них під час викладу змісту;

– викладач виявляє своє захоплення відповідною темою;

– час, відведений на патріотичне виховання;

– взаємодіє, спілкується зі студентами як рівноправними учасниками освітньої діяльності;

– результативність заняття: досягнення мети і завдань заняття.

Результатом постійного удосконалення методики викладання дисциплін є проведення відкритих занять. Вони є невід’ємним елементом методичної діяльності викладача, а також компонентом атестації науково-педагогічних працівників, що проводиться з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Безсумнівну користь приносять відкриті заняття не тільки тим, хто їх відвідує, але і тим, хто їх проводить.

Для тих, хто вважає відкриті заняття показовими виступами, хотілося б сказати, що підготовка до відкритого заняття має бути реалізована за весь час роботи педагога.

Ну, а для тих, хто нервує перед початком відкритого заняття, хочу порівняти нашу роботу з творчістю артиста. Як справжній артист хвилюється перед виходом на сцену, так справжній педагог повинен розпочинати кожне своє заняття із трепетом у душі.

То ж я раджу всім колегам: шукайте, творіть, впроваджуйте, удосконалюйтесь і діліться своїм неоціненним досвідом, використовуючи, як інструмент для цього, відкриті заняття.

 

 

Завідувачка навчально-методичного кабінету

Вельчева Катерина

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *