ВІДДІЛЕННЯ

«ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

Освітньо-професійний ступінь:  Фаховий молодший бакалавр.

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія».

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Кваліфікація: технік-електрик.

Термін підготовки: 4 (чотири) роки.

Форма навчання: Денна

Призначення фахівця:

Øфаховий молодший бакалавр, підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів діяльності у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

Øоцінювання рівня енергозабезпеченості сільськогосподарського підприємства;

Øаналіз якості виконуваних робіт;

Øволодіння основами планування робіт з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації;

Øдіагностування технічного стану елементів електропостачання сільського господарства;

Øповітряних і кабельних ліній напругою до 1000 В;

Øвпровадження енергозберігаючих технологій;

Øведення технічної документації при експлуатації електрообладнання та засобів автоматизації;

Øоблік використаної електроенергії на освітлення і технічні потреби;

Øвиконання робіт по контролю за монтажем, технічним  обслуговуванням електротехнічного обладнання та установок.

Фахівець з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може обіймати первинні посади:

Øтехнік-електрик;

Øелектрик дільниці; електрик цеху;

Øелектродиспетчер;

Øелектромеханік;

Øелектромеханік дільниці.

 

ІСТОРІЯ ВІДДІЛЕННЯ

«ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

· Восени 1954 року уряд України прийняв рішення про створення технікуму механізації сільського господарства. 

· У 1960 році було організовано друге відділення – електрифікації сільського господарства.

·    З 1966 року по 1984 рік завідуючим відділення був Каланчук Степан Іванович. 

·    З 1985 – 1990 р.р. – Коваленко Василь Григорович.

·    З 1990 року по 2007 рік – Нагорна Наталя Анатоліївна.

·    З 2008 року і по теперішній час відділенням завідує Власой Ілля

Дмитрович – відмінник аграрної освіти, викладач вищої категорії.

Відділення електрифікації підготувало більш ніж 6700 спеціалістів техніків-електриків. Зараз на денному відділенні займається 210 студенів.

За час навчання студенти отримують робочі професії токаря, електрогазозварювальника, електромонтера і посвідчення водія категорії В. Наші випускники продовжують навчання в базових вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації у містах  Мелітополь, Одеса, Київ. І відгуки про наших випускників завжди відмінні.

Багато наших випускників з високими професійними, громадянськими, духовними та моральними якостями стали видатними людьми. Всі ці досягнення – результат роботи не тільки нинішніх викладачів, але і тих співробітників відділення, які зараз знаходяться на заслуженому відпочинку. Все, що у свій час вклали ветерани, нинішні викладачі з честю розвивають і примножують.

Сьогодні на відділенні працюють досвідчені, висококваліфіковані, добре розуміючі свою справу викладачі:  Ніколенко Л.А. – методист, викладач вищої категорії;  Митник В.О., Маркович О.П. – відмінники аграрної освіти, викладачі вищої категорії; Карабаджак М.П. – викладач вищої категорії;  Холостенко Л.А. – викладач першої категорії; Кирчевський В.І. – викладач другої категорії.

Не відстають від викладачів і молоді співробітники: майстер виробничого навчання Остроухова С.В., лаборанти Журбенко С.В., Фонякін В.І., Вєльчев О.В. До речі, половина співробітників відділення –  це випускники Таврійського державного агротехнологічного університету в м. Мелітополь