“Основи правознавства” є важливою навчальною дисципліною для здобувачів аграрних спеціальностей, оскільки воно забезпечує розуміння правових основ їхньої майбутньої професійної діяльності. Вивчення її основ дозволяє студентам-аграріям ознайомитись із системою законодавства, правовими нормами та правовідносинами, що регулюють сферу сільського господарства. Крім того, навчальна дисципліна сприяє формуванню правової культури та відповідального ставлення до виконання своїх професійних обов’язків.

Правознавство – це комплексна наукова дисципліна, яка вивчає природу, сутність, особливості та функції права як соціального регулятора суспільних відносин. Предметом правознавства є дослідження закономірностей виникнення, розвитку та функціонування права, а також правових норм, правовідносин, системи законодавства, правосвідомості та правової культури. Для здобувачів аграрних спеціальностей вивчення правознавства має на меті забезпечити розуміння правових основ їхньої майбутньої професійної діяльності у сфері сільського господарства.

Особливості правознавства як навчальної дисципліни для здобувачів аграрних спеціальностей полягають у:

– практичній спрямованості. Вивчення основ правознавства для здобувачів аграрних спеціальностей має чітку практичну спрямованість. Навчальна програма включає вивчення законодавства, що регулює сферу сільського господарства, земельних, трудових, цивільних та інших правовідносин, характерних для аграрного сектору;

– міжпредметних зв’язках. “Основи правознавства” тісно пов’язана з іншими навчальними дисциплінами, які вивчають здобувачі аграрних спеціальностей, такими як основи агрономії, основи екології, охорона праці тощо. Це дозволяє комплексно розглядати правові аспекти їхньої майбутньої професійної діяльності;

– формуванні правової культури. Вивчення навчальної дисципліни сприяє формуванню у здобувачів аграрних спеціальностей правової культури, відповідального ставлення до норм законодавства та розуміння важливості дотримання правових вимог у їхній майбутній професійній діяльності.

Джерелами правознавчого досвіду здобувачів аграрних спеціальностей у Ізмаїльському аграрному фаховому коледжі є навчальні курси, практична робота, самоосвіта, консультації і тематичні лекції-бесіди з юристом коледжу та спеціалістами Центру БПД в м. Ізмаїл.

Навчальні курси. Основним джерелом правознавчого досвіду для здобувачів аграрних спеціальностей в нашому коледжі є вивчення таких дисциплін, як “Основи екології”, “Економічна теорія”, “Охорона праці з безпекою життєдіяльності”, “Технічний сервіс в АПК та ремонт машин і обладнання”, “Правила дорожнього руху”, “Економіка та організація аграрного виробництва з основами менеджменту”, “Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу”, “Соціологія”, “Політична економія”, Основи агрономії”, “Основи тваринництва”, “Фінанси підприємств”, “Податкова система”.

“Основам правознавства” як обов’язковому освітньому компоненту ОПП, що формує загальні компетентності здобувачів освіти, відведена провідна роль у вивченні правознавчих дисципліни через те, що вона охоплює такі провідні галузі правознавства як “Основи господарського права України”, “Основи аграрного права України”, “Основи земельного права України”, “Основи екологічного права України” та “Основи фінансового права України”, які стануть у нагоді механікам, електрикам і бухгалтерам в аграрному секторі економіки нашої країни.

Практична робота. Проходження виробничих практик, стажування та участь у різноманітних проєктах дозволяють студентам-аграріям застосовувати правові знання в реальних професійних ситуаціях. Протягом року здобувачі освіти стали учасниками і дипломантами наступних заходів:

– XIX Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Осінь 2023): 23 гр. – Клименко Станіслав (сертифікат учасника), Гармаш Леонард (сертифікат учасника), Совушко Олександр (сертифікат учасника), Барський Нікіта (сертифікат учасника); 24 гр. – Харитонов Максим (сертифікат учасника), Дурадажи Олег (сертифікат учасника), Лєфтєр Тимофій (сертифікат учасника), Галата Артур (сертифікат учасника), Каюдін Олександр, (сертифікат учасника); 21 гр. – Ілієв Валерій ( сертифікат учасника), Мокану Олександр (сертифікат учасника), Зарюта Андрій (диплом III ст.); 22 гр. – Тихомир Данило (сертифікат учасника);

– лекція-практикум “ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ”;

– XХ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Зима 2024): 25 гр. – Анна Макодай (сертифікат учасника), 33 гр. – Анастасія Яшна (сертифікат учасника);

 

– XХІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Весна 2024): 25 гр. – Юлія Бороган, Анна Макодай (диплом ІІ ст.), Лілія Стоматова (сертифікат учасника), 13 гр. – Віктор Кобилян (сертифікат учасника);

– “Я – громадянин. Я маю право ” – конкурс від ТОВ “Всеосвіта”: 25 гр. – Веля Валерія (диплом ІІ ст.), Гаврілова Дарія (диплом ІІІ ст.) , Стоматова Лілія (диплом ІІ ст.); 23 гр. – Гармаш Леонард (диплом ІІ ст.), Клименко Станіслав (диплом ІІІ ст.), Поповіченко Сергій (диплом ІІІ ст.), Совушко Олександр (сертифікат про участь); 24 гр. –  Артюшин Владислав (диплом ІІ ст.), Галата Артур (диплом ІІІ ст.), Димитров Микита (диплом ІІІ ст.), Добринін Олексій (диплом ІІ ст.), Дорофєєв Олексій (диплом І ст.), Дурадажи Олег (диплом ІІ ст.), Каюдін Олександр (диплом І ст.), Кіріка Данило (диплом ІІ ст.), Лєфтєр Тимофій (диплом І ст.), Харитонов Максим (сертифікат про участь); 33 гр. –  Черниченко Валерія (диплом І ст.), Яшна Анастасія (диплом ІІ ст.); 25 гр. – Анна Макодай  (диплом І ст.).

Самоосвіта. Самостійне вивчення актуальних нормативно-правових актів, участь у семінарах, тренінгах та конференціях з правових питань можуть значно розширити правознавчий досвід здобувачів аграрних спеціальностей. Зокрема цього навчального року здобувачі освіти взяли участь у:

– Міжвузівській науково-практичній конференції студентської молоді “Я – громадянин” (м. Одеса): 25 гр. – Лілія Стоматова “Я – громадянин. Маю право…”, Анна Макодай “Права і обов’язки громадянина”;

– онлайн-курсі студії онлайн-освіти “EdEra” “Окей, ґуґл: як стати підприємцем?”: 23 гр. – Барський Нікіта, Гармаш Леонард, Деревенчук Максим, Клименко Станіслав, Поповіченко Сергій, Совушко Олександр (сертифікат учасника); 21 гр. – Бєлобров Володимир, Деревенко Данило, Єрьоменко Руслан, Ілієв Валерій, Мокану Олександр, Пісоцький Артем (сертифікат учасника), 24 гр. – Гросу Кирило, Дорофєєв Олексій (сертифікат учасника); 25 гр. – Анна Макодай, Лілія Стоматова (сертифікат учасника);

– освітньо-кар’єрному заході “Ігри заводів 7.0” від UGEN: 5 місце команда від ІАТФК “Грошові феї” 25 гр. – Лілія Стоматова, Анна Макодай Веля Валерія, Гордієнко Карина, Белокуренко Камілла;

– ІІ Всеукраїнському молодіжному конкурсі “Юридична освіта майбутнього”: 25 гр.  – Анна Макодай, Лілія Стоматова (півфіналісти) з темою конкурсних робіт “Які реформи потрібні юридичній освіті та застосування інновацій”;

– онлайн-курсі для студентів від освітньої онлайн-платформи “Zrozumilo!” Освітнього центру Верховної Ради України “Наш парламент: розуміємо та впливаємо: 25 гр. – Анна Макодай (сертифікат учасника);

 

Консультації з юристами. Звернення за консультаціями до юристів, правників та інших фахівців у галузі права допомагає студентам-аграріям глибше розібратися в правових аспектах їхньої майбутньої професійної діяльності. Тому одним із заходів у вивченні навчальної дисципліни є залучення до занять  юрисконсульта ІАТФК – Олександра Кокоша у проведенні консультацій з окремих галузей навчальної дисципліни та спеціалістів Центру БПД в м. Ізмаїл, зокрема головного юриста Ізмаїльського бюро правової допомоги Максима Дізанова.

Вивчення правознавства дозволяє студентам-аграріям глибше усвідомити зміст правових норм, які регулюють їхню майбутню професійну діяльність, та сформувати відповідальне ставлення до їх дотримання. Поєднання теоретичних знань із практичним досвідом, сприяє формуванню у здобувачів правової культури, заснованої на повазі до закону та відповідальному ставленні до своїх обов’язків.

Правознавство сприяє розвитку правової свідомості здобувачів аграрних спеціальностей, формуванню їхніх переконань і принципів щодо ролі права у професійній сфері та суспільстві загалом. Це дає здобувачам аграрних спеціальностей необхідні знання, вміння та навички, які допоможуть їм ефективно застосовувати правові норми в майбутній професійній діяльності.

 

 

Викладач історії та правознавства

Алла КОКОШ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *