Цикл загальної підготовки

·          Історія України

·          Українська мова (за професійним спрямуванням)

·          Основи філософських знань

·          Економічна теорія

·          Основи правознавства

·          Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

·          Фізичне виховання

·           Культурологія

·          Основи екології

 

 

Цикл професійної підготовки

·          Основи нарисної геометрії і інженерна графіка

·          Технічна механіка

·          Комп’ютери та комп’ютерні технології

·         Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

·         Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

·         Трактори і автомобілі та паливно-мастильні матеріали

·          Сільськогосподарські машини

·         Машини та обладнання для тваринництва

·          Охорона праці з безпекою життєдіяльності

·          Експлуатація машин і обладнання

·         Технічний сервіс в АПК та ремонт машин і обладнання

·          Правила дорожнього руху

·         Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху

·          Економіка та організація аграрного виробництва з основами менеджменту

    ·        Загальна електротехніка з основами автоматики  

Практична підготовка

·     Навчальна практика з матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

·     Навчальна практика з  тракторів і автомобілів

·     Навчальна практика з сільськогосподарських машини

·     Навчальна практика з експлуатації машин і обладнання

·     Навчальна практика з технічного сервісу в АПК і ремонту машин і обладнання

·     Навчальна практика з машин і обладнання для тваринництва

·     Виробнича технологічна практика

·     Виробнича переддипломна практика