Професія бухгалтера є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера-ревізора до незалежного сертифікованого аудитора.

Бухгалтери мають певні переваги у порівнянні з іншими економічними службами на підприємстві.

По перше, це службова особа, яка першою отримує інформацію про результати діяльності, рух і стан майна на підприємстві, і вже потім відповідно до потреб «роздає» цю інформацію різним користувачам: керівництву підприємства, менеджерам, власникам, контролюючим органам та іншим.

По – друге, від роботи бухгалтера залежить економічна безпека підприємства.

Чим якісніше і відповідальніше виконує свої функції бухгалтерська служба, тим меншими є борги у підприємства і перед підприємством, що знижує ймовірність неплатоспроможності й банкрутства. У функції бухгалтера входить також нарахування і сплата різних податків державі, недопущення штрафних санкцій у зв’язку з цим.

По – третє, професія бухгалтера є універсальною. Фахівці з обліку успішно виконують обов’язки:

  • економіста,
  • фінансиста,
  • завідувача каси,
  • касира-експерта,
  • рахівника,
  • інспектора,
  • інспектора з інвентаризації,
  • інспектора-ревізора,
  • ревізора.

Фахівці з обліку завжди можуть знайти собі роботу. Бухгалтер потрібен на кожному підприємстві – від найбільшого до найменшого.