Цикл загальної підготовки

·          Історія України

·         Українська мова (за професійним спрямуванням)

·          Основи філософських знань

·          Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

·         Вища математика

·          Фізичне виховання

 ·        Культурологія

·         Екологія

·         Основи правознавства

 

 

 

Цикл професійної підготовки

·          Політична економія

·          Інформатика та комп’ютерна техніка

·          Економіка підприємства та кооперація в сфері АПК

·          Фінанси підприємств

·          Бухгалтерський облік

·          Фінансовий облік

·          Економічний аналіз

·          Інформаційні системи і технології обліку

·          Облік і звітність у державному секторі

·          Податкова система

·          Казначейська справа

·          Фінанси

·          Контроль і ревізія 

Вибіркові освітні компоненти ОПП

·         Соціологія

·          Гроші і кредит

·         Технологія галузі

·         Статистика

·        Охорона праці з БЖД

·         Машинопис

·         Основи діловодства

Практична підготовка

   ·        Навчальна практика з інформатики і комп’ютерної техніки

   ·        Навчальна практика з економічного аналізу

   ·        Навчальна практика з фінансового обліку

   ·        Навчальна практика з інформаційних систем і технологій обліку

   ·        Навчальна практика з планування та організації діяльності підприємств

   ·        Навчальна практика з податкової системи

   ·        Виробнича переддипломна практика