Цикл загальної підготовки

·          Історія України

·          Українська мова (за професійним спрямуванням)

·          Основи правознавства

·          Основи філософських знань

·          Економічна теорія

·          Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

·          Фізичне виховання

·          Культурологія

·        Основи екології

 

Цикл професійної підготовки

·   Теоретичні основи електротехніки та контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології

·          Інженерна механіка

·          Інженерна та комп’ютерна графіка

·          Комп’ютери та комп’ютерні технології

·         Основи електроніки і мікросхемотехніки

·          Основи автоматики

·          Конструкційні та електротехнічні матеріали

·          Електричні машини і апарати

·          Електропривід сільськогосподарських машин та електротехнологія

·          Електричне освітлення та опромінення

·          Автоматизація  технологічних процесів і систем керування

·          Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації

·          Економіка сільського  господарства. і організація агроенергосервісу

·     Електропостачання сільського господарства та монтаж електрообладнання і систем керування

·          Охорона праці з безпекою життєдіяльності

·          Основи енергозбереження

·          Основи теплотехніки і гідравліки  

Вибіркові освітні компоненти,

що формують загальні компетентності

·         Вища математика

·         Лінійна алгебра і аналітична геометрія

·         Соціологія

·         Політична економія

Вибіркові освітні компоненти,

що формують спеціальні компетентності

·         Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

·         Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу

·         Технологія галузі

·         Правила дорожнього руху

·         Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху

·         Будова і експлуатація легкового автомобіля

·         Кооперація в сфері АПК

·         Основи технічної творчості

Практична підготовка

·     Навчальна практика електрослюсарна

·     Навчальна практика механічна

·     Навчальна практика зварювальна

·     Навчальна практика електромонтажна

·     Навчальна практика з ТО і ремонту електрообладнання і засобів автоматизації

·     Навчальна практика з вирішення виробничо-ситуаційних задач

·     Виробнича  технологічна практика

·     Виробнича переддипломна практик