Цикл загальної підготовки

·           Історія України

·          Українська мова (за професійним спрямуванням)

·          Основи філософських знань

·          Економічна теорія

·          Основи правознавства

·          Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

·          Фізичне виховання

·           Культурологія

·           Основи екології

 

Цикл професійної підготовки

·          Основи нарисної геометрії і інженерна графіка

·          Технічна механіка

·          Комп’ютери та комп’ютерні технології

·          Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

·          Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

·          Основи агрономії

·          Трактори і автомобілі та паливно-мастильні матеріали

·          Сільськогосподарські машини

·          Машини та обладнання для тваринництва

·          Охорона праці з безпекою життєдіяльності

·          Експлуатація машин і обладнання

·         Технічний сервіс в АПК та ремонт машин і обладнання

·          Правила дорожнього руху

·         Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху

·          Економіка та організація аграрного виробництва з основами менеджменту

    ·         Загальна електротехніка з основами автоматики 

Вибіркові освітні компоненти,

що формують загальні компетентності

·         Вища математика

·         Лінійна алгебра і аналітична геометрія

·         Соціологія

·        Політична економія

 

Вибіркові освітні компоненти,

що формують спеціальні компетентності

·         Основи теплотехніки і гідравліки

·         Комп’ютерна графіка

·         Будова і експлуатація легкового автомобіля

·         Основи агрономії

·         Основи тваринництва

·         Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської  продукції

·         Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської  техніки

·         Основи технічної творчості

·         Основи електроніки і мікросхемотехніки

·        Основи автоматики

Практична підготовка

·      Навчальна практика з матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

·      Навчальна практика з  тракторів і автомобілів

·      Навчальна практика з сільськогосподарських машини

·      Навчальна практика з експлуатації машин і обладнання

·     Навчальна практика з технічного сервісу в АПК і ремонту машин і обладнання

·     Навчальна практика з машин і обладнання для тваринництва

·     Виробнича технологічна практика

·     Виробнича переддипломна практика