Положення

                                                                Назва

 Положення про педагогічну раду
Положення про методичну раду
Положення про циклову комісію
– Положення про адніністративну раду коледжу
– Колективний договір
– Положення про ООП (організція освітнього процесу) в коледжі
– Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
– Положення про відділення ІАТФК
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
– Положення про переведення студентів на бюджет
– Положення про порядок створення та організацію роботи ЕК коледжу
– Положення про тарифікаційну комісію ІАТФК
Положення про навчальну програму дисципліни
Відомості освітньої діяльності у сфері вищої освіти
– Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору
– Положення про індивідуальну форму навчання
– Положення про тимчасове дистанційне навчання студентів ІАТФК
– Положення про ведення журналів обліку роботи академічної групи
– Положення про систему оцінювання якості знань студентів в  ІАТФК
 
– Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про порядок встановлення підсумкової річної оцінки з інтегрованого курсу “Природничі науки” студентів ІАТФК
– Положення про гурток ІАТФК
– Положенняі огляд-конкурс кабінетів і лабораторій
– Положення про бібілотеку
 – Положення про організацію практичного навчання

  Положення про організацію роботи навчально-методичного кабінету          
  Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни      
  Положення про навчальні кабінети та лабораторії
 Положення про директорську контрольну роботу
 Положення про відкрите заняття
 Положення про атестацію навчальних кабінетів і лабораторій
 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
 Положення про чергування навчальної групи по ІАТФК

                  
                                Положення по виховній роботі

– Положення про класного керівника академічної групи
– Положення про студентську раду гуртожитку
– Положення про огляд-конкурс “Гуртожиток-наш дім”
– Положення про Раду студентського самоврядування
– Положення про права і обов’язки студентів
 – Положення про студентський гуртожиток