Нормативні документи в галузі освіти

Закони України:

·  «Про вищу освіту» 

· «Про фахову передвищу освіту» 

Постанови Кабінету Міністрів, накази та листи Міністерства освіти і науки України та інших міністерств (зі змінами та доповненнями):

·          Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641)

· Питання стипендіального забезпечення

·  Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

 

Накази Міністерства освіти і науки України

· «Про затвердження норм часу для планування і  обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної та виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 №450)

· «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 №93)

· «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 №245)

· «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018  № 1369)