Метою практичної підготовки є: формування та всебічний розвиток особистості, забезпечення умов для самовизначення і самореалізації – головна мета галузі освіти. Підготовка висококваліфікованих фахівців є основним завданням фахового коледжу. Одним з головних завдань практичного навчання в коледжі є формування професійних  навичок студентів.


Завданнями практичної підготовки є:

Ø поглиблення теоретичних знань;

Ø формування у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності;

Ø набуття та розвиток професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в реальних ринкових  виробничих умовах;

Ø формування творчого дослідницького підходу до

Ø практичної  підготовки;

Реалізація практичного навчання в коледжі

Організація практичної підготовки регламентується “Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. (із змінами, внесеними згідно із Наказом Міносвіти № 351 від 20.12.1994 р.) та положенням про проведення практики студентів у Ізмаїльському агротехнічному фаховому коледжі

Реалізація навчання в коледжі практичного

 

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в коледжі обладнано 16 кабінетів і 25 лабораторій, в повному обсязі використовується навчально-виробнича майстерня, проводяться екскурсії в сучасні сільськогосподарські та переробні підприємства регіону.