П`ятниця, 22.01.2021, 12:25
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Виробнича практика

4.2. Виробнича практика

         Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, а також збір матеріалу для виконання дипломних, курсових проектів(робіт), підвищення розряду робітничої професії, одержаної в період навчальної практики або придбання нової робітничої професії із передбачених навчальним планом.

           Виробнича практика проводиться на підприємствах(в організаціях, установах) на основі укладених договорів.

4.2.1. Технологічна практика

       Основним завданням технологічної практики (практики із напряму, спеціальності) є формування професійних умінь і навичок у поєднанні із закріпленням, розширенням і систематизацією одержаних у вищому навчальному закладі знань на основі вивчення ринкової економіки, наукової організації праці і управління конкретного підприємства, закладу, установи, організації, придбання практичного досвіду, а також розвиток професійного мислення, організаторських здібностей.

      Викладачі ІАТК розробляють згідно з програмами практики відповідні графіки і завдання студентам, де вказують орієнтовний перелік робочих місць(посад), тривалість роботи на цих місцях, а також основні питання, з якими повинен ознайомитися студент у період технологічної практики, та перелік умінь і навичок, що мають бути сформовані.

    Порядок проведення, керівництва, оплати працівників і керівників практики, звітність здійснюється згідно з Положенням про організацію практики студентів вищих навчальних закладів.

4.2.2. Переддипломна практика

         Переддипломна практика студентів (як різновид виробничої практики) є завершальним етапом навчання, проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування.

      Основним завданням професійної практики є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на посадах фахівців відповідних освітньо – кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, поглиблення та закріплення теоретичних знань та практичних умінь із напряму (спеціальності), набуття досвіду працювати в колективі та виконувати посадові обовʼязки.

         Переддипломна практика студентів проводиться в індивідуальному порядку. Кожен із студентів- практикантів знаходиться в ролі помічника (дублера) керівника відповідними підрозділами підприємств аграрної галузі.

     Бажано направляти студентів на практику до підприємств, установ і організацій, де вони після закінчення  навчального закладу будуть працевлаштовані.

      За наявності вакантних місць студенти можуть зараховуватися на штатні посади, якщо на цих посадах задовольнятиме вимоги програми практики.

        Зміст практики, приблизний перелік визначається програмами і завданнями професійної практики.