Неділя, 29.11.2020, 00:32
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Практичне навчання

 

ЗМІСТ ПРАКТИК

     3.1.  Зміст практик і послідовність їх проведення визначається наскрізною програмою ІТМЕСГ згідно з навчальним планом відповідно до освітньо – професійної програми підготовки фахівців і затверджується його керівником.

     3.2.  Наскрізна програма практики – це основний навчально – методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практик, підбиття їх підсумків і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки(рівень знань,умінь і навичок), які студенти мають отримувати під час проходження кожного виду практики за кожним освітньо – кваліфікаційним рівнем. Зміст наскрізної програми включає програми всіх етапів практичного навчання (навчальна та виробнича практики).

     3.3. На основі наскрізної програми практики викладачі, майстри виробничого навчання закладу розробляють робочі програми відповідних видів практик.

     Кожна робоча програма після розгляду та затвердження на засіданні циклової комісії погоджується завідуючим навчальної практики і затверджується заступником директора з навчальної роботи.

     3.4. Наскрізну програму практики затверджує директор навчального закладу(заступник директора з навчальної роботи або заступник директора з навчально – виробничої роботи).

ВИДИ ПРАКТИКИ

        Видами практики студентів ІТМЕСГ є:

  •  навчальна (практичні та лабораторні заняття, екскурсійна, ознайомлювальна, для   отримання первинних професійних умінь та навичок, отримання робітничої професії тощо);
  • виробнича (технологічна, переддипломна).