П`ятниця, 22.01.2021, 02:02
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Покликані творити добро…

Покликані творити добро…

                                    «Якщо твої плани розраховані на рік – сій жито,

                                    якщо на десятиліття – саджай сад,

                                    а якщо твої плани розраховані на віки – виховуй дітей.

                                    Відомо: що посієш, то й пожнеш.

                                    Сіймо любов та повагу – зберемо вдячність і зацікавленість».

                                    (Народна мудрість)

       Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін постійно шукають нові, активніші форми і методи організації навчально-виховного процесу в технікумі. Щоб прищепити студентам інтерес і любов до предмета, збудити їхню думку, уяву, сприяти кращому засвоєнню програмного матеріалу, виробити навички логічного і творчого мислення, впроваджують нестандартні види роботи.

         Впродовж декади ЦК були проведені відкриті заняття різного типу, характеру та темарію.

        Викладач Донцова О.М. провела відкрите заняття з іноземної мови 11.03.2016 (група 3-А ел) на тему «Моя майбутня спеціальність молодшого спеціаліста». Студенти продемонстрували знання лексики професійного спрямування, вміння читати тексти іноземною мовою відповідно до фаху та обізнаність в питаннях техніки безпеки.

       Викладач іноземної мови Вельчева Катерина Михайлівна на відкритому занятті поставила мету зосередити увагу студентів до майбутньої спеціальності, розкрити переваги майбутньої професії, вимоги до фахівця та дотримання правил техніки безпеки. Із задоволенням студенти брали участь у розробці мініпроектів, створенні візитних карток техніка-електрика, оформленні буклетів для абітурієнтів. Також студенти дізналися про можлтвості реалізації у професійній сфері діяльності, збагатили свій лексичний склад професійною термінологією.

       Особливо актуальною є тема відкритого заняття: «Собори душ своїх бережіть, друзі» (за романом Олеся Гончара «Собор»), проведеного викладачем української мови і літератури Кукліною С.П. Мета зустрічі – усвідомлення значущості людської духовності та її репрезентації в прозових творах. Впродовж заняття були використанні інноваційні методи роботи: перегляд відеофільмів, презентації студентів до роману «Собор». Також студенти декламували поезії видатних українських поетів на запропоновану тему. Студенти усвідомили, що найважливіше в житті кожної людини – це збереження найкращих моральних рис характеру, завдяки яким людина завжди повинна залишатися Людиною.

 

         Заняття з української літератури викладача Свищ Н.М. на тему: ««Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш – то уже навіки»: поетична спадщина Л.В. Костенко» засвідчує оптимальну методичну організацію навчального процесу та його науково-теоретичне оснащення (портрет Ліни Костенко; збірки поезій: «Вибране», «Річка Геракліта», «Мадонна Перехресть», роман «Записки українського самашедшого», монографія О.Бідюк «Психоаналіз мікрообразів художнього тексту (творчість Ліни Костенко)», монографія Г.Райбедюк «Вивчення творчості українських поетів-дисидентів»; презентація Рowerpoint «Вірність поезії як долі»; відеофрагмент з інтерв’ю «Презентація збірки «Річка Геракліта»»; аудіозапис «Голос поета»; відеофрагмент «Крила: від генія до генія»; клоуз-тест). Високий професійний рівень викладача забезпечує вміння реалізовувати наукові знання в процесі діалогу «викладач-текст-студент». Наталя Михайлівна спрямовує аудиторію на формування власного погляду на проблему чи явище, вчить творчо мислити й віднаходити самостійні та оригінальні рішення, тому заняття переростають у цікаві семінари-дискусії, побудовані за принципом «апперцепція-інтеракція». Такого типу заняття стимулюють високу активність, а відтак належний ступінь досягнення дидактичної мети заняття.

 

           На відкритому занятті з математики Яланжі Л.Д. на тему: «Розв’язування тригонометричних рівнянь» було розглянуто різноманітні способи розв’язування тригонометричних рівнянь:

  • спосіб зведення до однієї тригонометричної функції;
  • спосіб введення допоміжного аргументу;
  • спосіб розкладання на множники та ін.

           Заняття Людмили Дмитрівни мають широкі можливості для інтелектуального виховання студентів, бо розвивають логічне мислення, уяву, просторові уявлення, формують уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, обґрунтовувати. А ще готують студентів до життя в умовах ринкових відносин та конкуренції.

          Діяльність викладачів нашої комісії спрямована на розвиток та впровадження інноваційних методів роботи зі студентами. Доказом цього є не лише сучасне оснащення, яке використовують викладачі, а й нові методи роботи (клоуз-тести, поєднання індивідуальних і групових форм роботи тощо).

 

Голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін Порошенко С.В.