Неділя, 25.10.2020, 18:30
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Оприлюднені рішення педагогічної ради ІАТК

 

Протокол № 15 від 22.02.2016р.


1. Аналіз діяльності і завдання колективу по розвитку навчального закладу.
УХВАЛИЛИ:
      1). Інформацію прийняти до відома.
      2). Провести всі заплановані заходи.

2.    Підготовка до виставки передового педагогічного досвіду і творчості молоді у ВНЗ і ДУ «НМЦ «Агроосвіта».
УХВАЛИЛИ:
      1). Інформацію прийняти до відома.
      2). Оголосити подяку викладачам і співробітникам технікуму за участь у виставці.

3.    Завдання педколективу по організації прийому до технікуму у 2016 році.
4.    УХВАЛИЛИ:
     1). Спланувати заходи і виконати їх згідно з графіком, за яким закріплено відповідальних.


Протокол № 16 від 29.02.2016р.


1.    Вибори секретаря педагогічної ради технікуму.
УХВАЛИЛИ:
     1). Секретарем педагогічної ради призначити ….

2.    Розгляд і затвердження Положень по технікуму.
УХВАЛИЛИ:
     1). Положення про організацію навчального процесу ІТМЕСГ.
     2). Положення про порядок створення та організацію ДЕК.
    3). Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету.
     4). Положення про відділення ІТМЕСГ.
     5). Положення про педагогічну раду технікуму.


Протокол № 17 від 25.04.2016р.


1.    Аналіз стану підготовки фахівців на заочному відділенні.
УХВАЛИЛИ:
      1). Затвердити тематику дипломних проектів на заочному відділенні до 01.05.2016р. Відповідальні – голови циклових комісій.

       2). Видати накази про закріплення тем курсових проектів до 01.05.2016р.  Відповідальні – голови циклових комісій.
       3). Затвердити  обсяг контрольних робіт, питання до іспитів та заліків до 01.06.2016р. Відповідальні – голови циклових комісій.
     4). Продовжити роботу над створенням презентацій по всім технологіям та зразкам техніки, яких немає в технікумі до 01.09.2016р. Відповідальні – викладачі.
     5). Активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників ПТУ та серед студентів, які були відраховані після І курсу заочного відділення та ІІ курсу стаціонару.

2.    Організація побуту, самопідготовки і відпочинку студентів у гуртожитках. 
УХВАЛИЛИ:
  1). Продовжити роботу з покращення якості контролю з боку вихователя, чергових викладачів за самопідготовкою студентів, роботу виховного характеру.
      2). Посилити контроль за чистотою і санітарним станом кімнат студентів.
      3). Притягнути до косметичного ремонту коридорів гуртожитку робочих професіоналів та виконати ремонт.
      4). Розглянути питання про введення у штатний розклад додаткову ставку вихователя.

3.    Стан охорони праці в технікумі.
 УХВАЛИЛИ:
     1). Переглянути та перезатвердити інструкції з охорони праці, затверджені у 2011 році та продовжити їх строк дії до 2019р. (термін виконання 25.08.2016р.)
     2). Проводити роботи згідно графіку виправлення порушень, виявлених органами державних служб.
    3). Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками з питань охорони праці на випадок змін в законодавстві та зміни до положень або на виникнення нещасного випадку, також з питань техніки безпеки, життєдіяльності та пожежної безпеки (постійно).
    4). Забезпечити вогнегасниками приміщення технікуму, майстерні та гуртожитки згідно норм належності до 01.09.2016р.
   5). Забезпечити проведення експертизи будівлі головного корпусу навчального закладу, що знаходяться в незадовільному стані, а саме провести перевірку внутрішнього парапету та отримати належні висновки комісії про належний стан, а також провести ремонт та встановити огорожу на небезпечні ділянки до 30.05.2016р.
   6). Залучати працівників до консультацій та активної співпраці, вести персональну відповідальність кожного працівника за порушення покладених на нього обов’язків з охорони праці, пожежної безпеки (постійно).
    7). Утримувати у належному стані  територію ВНЗ, будівлі, приміщень та споруди, евакуаційні шляхи, виходи тощо (постійно).
    8). Забезпечити приміщення наглядним агітаційним матеріалом з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки, надання першої медичної допомоги до 30.05.2016р.
    9). Провести перевірку знань з питань охорони праці для працівників до 26.04.2016р.


Протокол № 18 від 16.05.2016р.


1.    Затвердження переліку методичних робіт та експонатів художньої творчості для представлення на конкурс «Педагогічні інновації» та в Музей українського костюму та писанки у ДУ «НМЦ «Агроосвіта».
УХВАЛИЛИ:
       1). Затвердити перелік робіт на конкурс у ДУ «НМЦ «Агроосвіта».