Субота, 28.11.2020, 23:51
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Навчальна практика

4. Навчальна практика

 

    4.1.1. Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, а також відповідної робітничої професії.

         Навчальна практика може проводитися у навчальних кабінетах і лабораторіях, навчально – виробничих майстернях, навчальних господарствах, на фермах, полігонах та інших допоміжних обʼєктах навчального закладу, а також в організаціях, на підприємствах відповідного профілю на основі договорів з навчальним закладом.

    4.1.2.   Навчальна практика включає:

  •   практику з окремих навчальних дисциплін;
  •   практичне навчання студентів робітничих професій;
  •   практичне оволодіння первинними уміннями і навичками із спеціальності.

4.1.3.  Під час проведення  навчальної практики групу ділять на підгрупи чисельністю не менше 8 осіб.

   4.1.4.   Навчальна практика, за рішенням аграрного вищого начального закладу, може здійснюватись як тривалими концентрованими періодами в межах навчального року, так і шляхом чергування з теоретичними заняттями за днями, тижнями і т. інше.

    4.1.5.   Методику організації навчальної практики визначає навчальний заклад.

   4.1.6.  Тривалість робочого дня студентів під час навчальної практики на навчально – допоміжних обʼєктах навчального закладу становить 6-8 академічних годин, а на підприємствах – згідно з чинним законодавством.

        Керівництво навчальною практикою студентів залежно від її змісту і місця проведення здійснюють викладачі чи майстри виробничого навчання.

   4.1.7.   Конкретно перелік практик, які проводять викладачі і майстри виробничого навчання із напрямів (спеціальностей), визначається навчальними планами і робочими програмами практик.

   4.1.8.    Під час практики студенти ведуть щоденники, які систематично перевіряють керівники практики.

  4.1.9.  По закінченні навчальної практики з навчальної дисципліни, а також комплексної навчальної практики студентам виставляють оцінки за результатами перевірки щоденників і особистого спостереження викладача під час практики.

  4.1.10.  Під час проведення практики студентам ІАТК надається можливість опанування курсу професійно – технічного навчання з проходженням кваліфікаційної атестації і видачею свідоцтва про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації за умови її відповідності фаху навчання. Присвоєння робітничої кваліфікації здійснюється на підприємстві (в організації, установі), або у  Ізмаїльському АТК за рішенням кваліфікаційної комісії, головою якої призначається головний спеціаліст(за профілем) роботодавця, а за необхідності – у присутності представників відповідних органів державного контролю та нагляду.

 4.1.11. Головою кваліфікаційної комісії ІАТК призначається представник підприємства(обʼєднання, організації, органу управління) – фахівець відповідної галузі народного господарства, заступником голови – директор навчального закладу, членами комісії – майстри виробничого навчання, завідувачі майстерень, викладачі професійної навчальної дисципліни, завідувач  навчально - виробничою практикою, представники громадських організацій.

 4.1.12.  Обсяг вимог для отримання робітничої професії встановлюється програмами, які розробляють згідно з Єдиним тарифно – кваліфікаційним довідником робіт і професій (ЄТКД).

 4.1.13.  Студенти, які не склали кваліфікаційний екзамен, із закінченням навчальної практики вважаються тими, що мають академічну заборгованість.

 

 

«Соревнования на лучшего водителя ИАТК»

   Измаильский агротехнический колледж выступил организатором конкурса на лучшего водителя, приуроченный  к проходящей в Украине неделе по безопасности движения. 17 мая 2016 года на автодроме Измаильской  автошколы собрались студенты, инструктора техникума по вождению и, конечно же, эксперты, в роли которых выступили директор Измаильской автошколы Бажак Анатолий Иванович, заведующий учебно-производственной практикой Герги Василий Георгиевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Димитриева Наталья Анатольевна и преподаватели ИТМЭСХ Станчева Инга Владимировна, Вельчева Екатерина Михайловна и Донцова Елена Николаевна.

 В конкурсе участвовали студенты  третьих  курсов отделений «Механизации сельского хозяйства» и «Электрификации и автоматизации сельского хозяйства». Команды были разбиты на две группы в зависимости от категории, на  которую будущие водители обучаются (механики на категорию «С1», электрики на категорию «В»). Всего участвовало 4 команды, за которыми были закреплены их инструктора по вождению: «Механики» (ІІІ-Амех) – Владинов Иван Пантелеевич,  «Сигнал» (ІІІ-Бмех) – Шведюк Анатолий Станиславович,  «Форсаж» (ІІІ-Аэл) –  Мельничук Алексей Прокофьевич, «Энергия» (ІІІ-Бэл) – Иванов Вячеслав Валериевич.

  К подготовке  конкурса и организаторы и студенты ИАТК – будущие водители – отнеслись с большим интересом. В качестве обязательных упражнений конкурса были: трогание с места на подъем при помощи стояночного тормоза, чтобы транспортное средство не откатилось назад; разворот в ограниченном пространстве, используя одно движение задним ходом; заезд задним ходом в габаритный дворик при помощи зеркал заднего вида.

   Борьба среди будущих водителей разгорелась нешуточная. Практически сразу команда «Сигнал» (ІІІ-Бмех) явно опередила команду «Механики» (ІІІ-Амех). И здесь лидеры опредилились сразу же. А вот для электриков, чтобы выявить победителя, пришлось проводить конкурс капитанов. По результатам этого конкурса капитан команды «Энергия» (группа ІІІ-Бэл.) Иордан Вадим вырвал победу у капитана команды «Форсаж» (группа ІІІ-Аэл.) Якымива Дмитрия.

   По результатам конкурса были отмечены грамотами команды и мастера производственного обучения. Среди механиков І место заняла команда «Сигнал», ІІ место заняла команда «Механики». Среди электриков І место заняла команда «Энергия», ІІ место – команда «Форсаж».

   Экспертами, судьями конкурса были отмечены высокие профессиональные качества будущих водителей. Ребята с ловкостью справлялись с заданими, одним словом им все было «по плечу». Инструктора с гордостью смотрели на своих воспитанников. Ведь совсем скоро студенты получат водительские удостоверения и, встречаясь на дорогах города, будут приветствовать друг друга известными жестами. А мы пожелаем нашим конкурсантам, как это прийнято у водите лей, «ни гвоздя, ни жезла».  

 

 Заведующий учебно-производственной

практикой Герги Василий Георгиевич