Понеділок, 18.01.2021, 20:59
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Методична робота

 

    Вельчева Катерина Михайлівна

(спеціаліст вищої категорії)

 

Методична робота в технікумі є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності викладацького складу, яка спрямована на підвищення ділової кваліфікації, професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу викладачів та інших категорій педагогічних працівників, а також сприяє поліпшенню результативності освітньо-виховного процесу в технікумі.

З цією метою в технікумі працює навчально-методичний підрозділ.

Система методичної роботи в навчальному закладі створює сприятливі умови для функціонування освітнього процесу і включає в себе:

 

- педагогічну раду;

- методичну раду;

- методичний кабінет;

- атестаційну комісію;

- циклові комісії;

- творчі колективи

 

Призначення навчально-методичного підрозділу – надавати практичну допомогу викладачам у вирішенні завдань як вдосконалення якості підготовки фахівців, так і творчого зростання самого викладача.

Педагогічна діяльність багатогранна і трудомістка, але вона немислима без творчості. В режимі творчої діяльності в технікумі регулярно проводяться відкриті заняття, виховні заходи, конференції, конкурси, олімпіади. До роботи залучені викладачі, які використовують сучасні педагогічні технології, чиї освітні цілі сприяють досягненню кінцевих результатів – якісної підготовки кваліфікованих фахівців.

Гуманізація методичної роботи проявляється в тому, що змінилися відносини між методичним підрозділом та викладачами. Вона розглядається як методичний сервіс для викладача, а не як репресивно-контролююча система. Більш широко стали використовуватися різноманітні демократичні форми методичної роботи – консультації, дискусії, круглі столи, педагогічні семінари, які дозволяють відстоювати власні позиції, формувати професійний досвід в результаті дискусії чи спільного обговорення. При проведенні педагогічних семінарів приділяється увага не тільки конкретним методичним питанням і проблемам, але й питанням, що формують методологічну культуру викладача.

У навчальному закладі сформована система методичної роботи: складено графік щомісячного проведення різних колективних та індивідуальних форм роботи, проводиться робота з досвідченими педагогами, педагогічними працівниками, які атестуються, педагогами-початківцями, здійснюється планове підвищення професійної кваліфікації. Методична робота має диференційований багаторівневий характер: фронтальна та індивідуальна, групова і колективна.

Важлива роль у забезпеченні педагогічних працівників методичними матеріалами відводиться методичному кабінету. Методичний кабінет став центром навчально-методичної роботи викладачів технікуму.

Координатором методичної роботи технікуму є завідувач навчально-методичним кабінетом Вельчева К. М. («спеціаліст вищої категорії»).

Методичний кабінет містить наступні розділи:

нормативно-правовий (нормативно-правова база, посадові інструкції, локальні акти);

•інформаційний (газети, журнали, методична і предметна література, інформаційні листи навчально-методичного центру ДУ «Агроосвіта»);

організаційно-педагогічний (поточні і перспективні плани роботи методичного кабінету, методичної ради, плани підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників);

контрольно-діагностичний (відомості про педагогічних працівників технікуму, методики аналізу занять, аналізи відвіданих занять);

науково-методичний (документи і матеріали з впровадження інновацій в навчальний процес, творчих дослідницьких робіт студентів і викладачів);

аналітичний (звіти про методичну роботу, роботу циклових комісій, рейтинг методичної роботи викладачів і циклових комісій, результати атестації, результати участі викладачів на семінарах, олімпіадах, конкурсах, конференціях, звіти в різні інстанції);

  • узагальнення досвіду (методичні папки викладачів, матеріали з досвіду роботи, виставка кращих методичних розробок, відеофільмів педагогічних працівників);
  • архів (плани роботи, протоколи засідань методичної і педагогічної ради, матеріали з атестації, рейтинг методичної роботи викладачів та циклових комісій,   інша документація за останні 5 років).

Методичний кабінет організує участь і допомагає в підготовці та оформленні творчих робіт педагогічних працівників для участі в міських, регіональних, республіканських, всеукраїнських конкурсах, виставках, конференціях, семінарах, написанні статей. Для забезпечення навчально-виховного процесу викладачі технікуму постійно створюють навчально-методичні посібники, методичні рекомендації до дисциплін, відеофільми тощо. Щорічно педколектив ІТМЕСГ приймає активну участь у виставці педагогічного досвіду і творчості молоді ДУ НМЦ «Агроосвіта», що дає змогу не лише поділитися власним освітянським досвідом, але й зарекомендувати навчальний заклад на ниві педагогічної науки України. Результатом такої роботи є внесення викладачів технікуму до книги Пошани навчально-методичного центру (Митник В.О., Прилуцький В.І., Ніколенко Л.А., Іванюта Г.А., Власой І.Д., Маркович О.П., Донцова О.М., Декалов О.Д., Димитрієва Н.А.). Показником плідної роботи викладацького складу навчального закладу є участь у роботі навчально-методичного кабінету педагогічних інновацій ВНЗ І-ІІ р.а. Міністерства аграрної політики та продовольства України та здобуття 33 місця (серед 120 аграрних навчальних закладів).

Особлива роль в організації методичної роботи в технікумі належить предметно-цикловим комісіям (детальна інформація в підрозділі «Циклові комісії»).

В технікумі працюють шість циклових комісій, які працюють над питаннями організації навчально-виховного процесу, впровадженням інноваційних технологій навчання, самоосвіти та творчого пошуку викладачів та студентів обговорюють шляхи досягнення високих результатів у навчанні студентів, роботу з обдарованою молоддю.

В технікумі склався згуртований і творчопрацюючий педагогічний колектив. На сьогодні в технікумі 58 педагогічних працівників, з яких 7 штатних працівників.

Звання «Відмінник освіти» мають 2 викладачі.

Звання «Відмінник аграрної освіти» – 11 викладачів.

Знаком Пошани МінАП України нагороджені 3 викладачі.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 23 викладачів.

Першу кваліфікаційну категорію мають 19 викладачів.