Неділя, 17.01.2021, 17:23
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Досягнення викладачів

 

 

Результати методичної роботи викладачів Комісії соціально-економічних дисциплін

за 2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14; 2014-15н.р.

 

п/п

П.І.Б.

Написання   метод  розробок

Проведено відкритих занять

Нагороди

1.

Величко А.І.

2010-11 «Досвід гурт.роботи каб. «Ек-ка і підпр-во»

2012-13 «Теоретичне і методологічне забезп-я курсов.проектув-я з дисц. «Орг-ція і планув-я вироб-ва у ферм.госп-ві» спец. 5.09010102 «Орг-ція і технол. ведення ферм.госп-ва» (конк)

05.03.13 «Планув-я витрат на вироб-во прод-ції росл-ва. Визнач-я собівартості одиниці прод-ції. (дисц.Орг-ція і планув-я  у ферм. госп-ві»)

 

2.

Макарова Ю.О.

2009-10 «Ділова гра «Вибір керівника» для студ-ів дисц. «Менеджмент»(місц)

2011-12 «Метод.вказівки для сам. вивч-я дисц. «Екон. теорія» для студ-ів агр.ВНЗ І-ІІ р.а. з не економ. спец-ей» (обм)

2012-13 «Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу» для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування і ремонт електротехнічних установок в аграрно-промисловому комплексі» (НМЦ конк)

2014-15 Основи менеджменту. Методичні вказівки до виконання  самостійного опрацювання навчального матеріалу дисципліни для студентів спеціальності 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства» - НМЦ конк

15.10.09 – ІІІ бух.

28.11.11

18.02.13 «Ринок як екон.форма орг.-ції сусп.-го вироб-ва. Стр-ра та інфрастр-ра ринку» (осн. екон.теорії)

11.02.14 – вих..година «Щастя у кожного своє» (моральне вих.)

24.03.15 – відкр.заняття

 

3.

Папіж М.І.

2012-13 «Метод.вказівки щодо вивч-я дисц. «Фінанси підпр-в» для студ-ів спец. 5.03050901 «Бух.облік» (конк)

2013-14 «Контроль і ревізія. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (конк)

2014-15 Навчально-практичний посібник (практикум) з дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» - НМЦ конк

20.11.14 – відкр.заняття

 

4.

Русєва Д.І.

2009-10 «Рольова гра»

2010-11 «Наскр.задача з фін. Та управл. Обліку» (конк)

2011-12 «Практикум з бух обліку для студ-ів ІІ курсу спец. 5.03050901 «Бух.облік» (обм)

2012-13 «Метод.рекоменд.та навч.завдання з бух обліку із спец. 5.03050901 «Бухоблік» для студ-ів ЗФН н... ВНЗ І-ІІ р.а.» (конк)

2013-14 «Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів професійного напрямку підготовки спеціальності  5.03050901«Бухгалтерський облік»(конк)

2014-15 Бухгалтерський облік в схемах і таблицях – НМЦ конк

27.11.09

26.03.10

Листоп.2011

26.11.12 «Жінка – берегиня родинного тепла»

16.03.15 – відкр.заняття «Конкурс на кращого з професії бухгалтер»

 

5.

Стопачинська Т.В.

2011-12 «Методика викон-я КР для студ-ів І курсу ЗФН з дисц. «Статистика» із спец. «Бух. Облік»(місц)

2012-13 «Теоретичне і методологічне забезп-я курсов.проектув-я з дисц. «Орг-ція і планув-я вироб-ва у ферм.госп-ві» спец. 5.09010102 «Орг-ція і технол. ведення ферм.госп-ва» (конк)

2013-14 «Економіка підприємства. Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з «Планування та організації діяльності підприємств» для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (конк)

23.03.11 – конференція

23.04.13 «Облік виробничих витрат» дисц. «Облік і звіт в бедж.установах»

 

 

 

ВИСТУПИ викладачів Комісії соціально-економічних дисциплін

за 2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14 н.р.; 2014-15н.р.

 

ПІБ

Педсемінар

Куратор

Педрада

1. Величко А.І.

22.01.10 «Дебати – інтерактивна форма навч-я»

22.03.13 «Сільськогосподарська кооперація в суспільно-політичному житті України. Завдання дисципліни «Кооперація в сфері АПК»

16.02.15 «Активізація розумової діяльності студентів при викладанні теми «Використання та охорона земельних ресурсів» дисципліни Економіка с.г.»

 

09.04.10 «Моральні цінності сучасного студента»

 14.09.11 «Гуманізація відносин в студентському колективі»

 

 

2.Макарова Ю.О.

19.03.10 «Демократизація як засіб формування партнерських стосунків»

20.05.11 «Методи пошуку розв’язання життєвих ситуацій»

21.10.11 «Методика підготовки і проведення семінарських занять»

08.10.10 «Виховання особистості»

14.10.11 «Гендерна освіта та гендерне виховання молоді»

12.10.12 «Виховання толерантності»

 

3.Русєва Д.І.

27.11.09 «Дидакт.забезп-я ігрових занять»

23.04.10 «Специфіка інтерактивного зворотньог зв’язку»

18.03.11 «Роль ЦК в формув-і проф..компетентності»

16.12.11 «Впровадження комп’ютерних технологій при вивченні економічних дисциплін»

21.06.12 «Стан підготовки лабораторії «Навчальна бухгалтерія» до огляду-конкурсу»

22.03.13 «Контроль якості знань з економічних дисциплін студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»

16.02.15 «Педагогічні проблеми і особливості викладання дисциплін відділення «Бух.облік»        

 

15.04.11 «Робота зі студ-ми, що проживають у гуртож. Куратор – гість, порадник чи контроль»

23.04.12 ««Людина – звучить гордо» М.Горький»

12.04.13 «Особливості роботи з неповнолітнім контингентом»

10.11.14 Раціональне ставлення до свого здоров’я, режиму і способу життя»

28.10.11 «Робота по підвищенню успішності студентів»

26.03.12 «Результати гурткової роботи та підготовки експонатів на виставку технічної і художньої творчості»

26.03.12 «Обмін досвідом з питань підвищення професійної майстерності викладачів у НМЦ Немішаєве»

28.05.12 «Результати проведення олімпіад з предметів»

29.03.13 «Результати гурткової роботи та підготовки експонатів на виставку технічної і художньої творчості»

26.04.13 «Робота по підвищенню успішності студентів»

 24.05.13 «Результати проведення олімпіад з предметів»

27.02.15 «Підготовка до виставки передового педагогічного досвіду та творчості молоді в технікумі і НМЦ»

4.Стопачинська Т.В.

12.01.11 «Рамки шкідливих звичок»

21.05.12 «. Організація і проведення олімпіад з дисциплін»

17.05.13 «Шляхи підвищення ефективності практичного навчання студентів технікуму»

 

13.01.12 «Психофізіологічні , біологічні, інтелектуальні особливості й нахили молоді. Їх облік в організації навчально-виховного процесу

11.01.13 «Мотивована поведінка як характеристика особистості»